Vítejte ve vašem zpěvníku s akordy na kytaru a ukulele. Zadejte název písničky nebo autora.

Skladby interpreta: Koledy

Koledy - Anděl pastýřům zvěstoval

Anděl pastý-řům zvěstoval a - by se každý rado - val Ref: Radujme se ve - selme se z jeho naro - ze - ní Že se naro ...

Koledy - Bílé vánoce

Já sním o vánocích bílých, vánocích, jaké z dětství znám, zněly zvonky saní a každé přání v ten den splnilo se ...

Koledy - Česká mše vánoční - Gloria

Sláva budiž Bohu velikému, pokoj lidu všemu pokornému, neb se narodil Spasitel, všeho světa Vykupitel. Vstaňte ...

Koledy - Dej Bůh štěstí

Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme víme komu: Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On ...

Koledy - Došli jsme k vám na koledu

Došli sme k vám na koledu milí přátelé, na jablúčka, na oříšky, trnek věrtele. Dáte-li nám grošík vezmeme, lebo ...

Koledy - Hej Vánoce

Hej, vánoce, dlouhý noce, jsou tam velký chumelice, hej, hej, koleda. Pacholek v stodole mlátí, až se celý zimou ...

Koledy - Hle hle támhle v Betlémě

Hle, hle, támhle v Betlémě svítí se tam, zdá se mně, nad Betlémem svítí hvězda, to jest nám neobyčejná, co to tam ...

Koledy - Chtíc aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi, matka, jež ponocovala, miláčkovi: Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, ...

Koledy - Já bych rád k betlému

Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému. Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku, ty mu odvedu. Bude žežulička ...

Koledy - Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. Před tebou padáme, dary své skládáme. Já ti nesu dvě kožičky, by ...

Koledy - Jingle Bells

Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, O'er the fields we go, laughing all the way, Bells on bobtails ...

Koledy - Last Christmas

Ref.: Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year to save me from tears I´ll ...

Koledy - My tři králové

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. ...

Koledy - Na vánoce, dlúhé noce (hop hej, koleda..)

Na vánoce dlůhé noce, nepřeletí křepelice, hop, hej, koleda, hej, koleda, koleda. Pacholek v stodole mlátí, celý sa ...

Koledy - Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Ref: Z života čistého, z rodu ...

Koledy - Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a ...

Koledy - Pásli ovce Valaši

Pásli ovce Valaši pri betlémskom salaši. /: Hajdom, hajdom tydli dom hajdom, hajdom tydli dom.:/ Anjel sa jim ukázal ...

Koledy - Pojďte chlapci k nám

Pojďte chlapci k nám, koledy vám dám, po jablíčku, po oříšku oblečte se do kožíšků, budem zpívati, koledovati. Když ...

Koledy - Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě ...

Koledy - Purpura

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad jenom v podkroví ...

Koledy - Rolničky

Sláva, už je sníh, jedem na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich. Kouká na syna, uši napíná ... Co to ...

Koledy - Silent Night

Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant so tender and ...

Koledy - Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Paní mámo vstaňte, paní mámo ...

Koledy - Štěstí zdraví pokoj svatý

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, nejprv panu hospodáři pak našim dítkám. Zdaleka se béřeme, novinu vám ...

Koledy - Tichá noc

Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž ...

Koledy - Veselé vánoce

Ref.: Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Proč jen ...

Koledy - Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. Potmě leží, ...

Koledy - We Wish You a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, And a Happy New Year. ...

Koledy - We Wish You A Mery Christmas

We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy New Year.

Koledy - Z jedné strany chvojka

Z jedné strany chvojka, z druhé borověnka, /: pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka.:/ Přiletěl k nim anděl, aby ...