Skladba: Pojď v moji realitu
(Ivan Mládek)
C G7 C G7
C G7 C C7
Já mám v Středočeském kraji
F G7
na okrese Praha východ
C G7 C C7
střední rekreační objekt,
F D G7
lesní porost vroubí příchod.
Dmi G7 C A
Tato moje nemovitost
F G7 C C7
vedle vodní plochy leží,
F C A
zaměstnanci lesní správy
Dmi7 G7 C C7
rybí maso z vody těží.
F
Pojď v moji realitu,
C7
mám k tobě citový vztah.
Okrasnou rostlinu
koupil jsem ti ve stánku,
F F7
myslím, že to nebyl špatný tah.
Bb F
Obojživelníci venku
C7 F F7
budou dělat kuňky, kuňky,
Bb F
věcně prohovořím v chatě s tebou
D Gmi C7 F
případné založení rodinné buňky.
Pojď v moji realitu,
C7
mám k tobě citový vztah,
fyzické násilí provedu já každému,
F F7
kdo by na tě končetinu vztáh'.
Bb F
Letní kabát já ti sundám
C7 F F7
krevní tlak mi prudce stoupá,
Bb F D
i když jak se tak dívám po očku,
Gmi C7 F
příroda byla k tobě poměrně skoupá.
C7 F F7
Bb F
Letní kabát já ti sundám
C7 F F7
krevní tlak mi prudce stoupá,
Bb F D
i když jak se tak dívám po očku,
Gmi C7 F
příroda byla k tobě poměrně skoupá.
Gmi C7 F
Ťuk.

Akordy kytara:
C, G7, C7, F, D, Dmi, A, Dmi7, F7, Bb, Gmi
kytara akord C (YouSongs.cz)kytara akord G7 (YouSongs.cz)kytara akord C7 (YouSongs.cz)kytara akord F (YouSongs.cz)kytara akord D (YouSongs.cz)kytara akord Dmi (YouSongs.cz)kytara akord A (YouSongs.cz)kytara akord F7 (YouSongs.cz)kytara akord Bb (YouSongs.cz)kytara akord Gmi (YouSongs.cz)
Akordy ukulele:
ukulele akord C (YouSongs.cz)ukulele akord G7 (YouSongs.cz)ukulele akord C7 (YouSongs.cz)ukulele akord F (YouSongs.cz)ukulele akord D (YouSongs.cz)ukulele akord Dmi (YouSongs.cz)ukulele akord A (YouSongs.cz)ukulele akord F7 (YouSongs.cz)ukulele akord Bb (YouSongs.cz)ukulele akord Gmi (YouSongs.cz)
Zpět na hlavní stránku

Banjo Band Ivana Mládka - Pojď v moji realitu [text a akordy na YouSongs.cz]